start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/09/20 08:42]
vares
start [2019/12/26 04:55] (current)
vares
Line 1: Line 1:
 <WRAP round box 1200px centeralign myright> <WRAP round box 1200px centeralign myright>
-**Vítejte v české Wiki Ubuntu!**+**Sitemap**
  
-Na těchto stránkách naleznete sbírku návodů ​dokumentace k oblíbenému operačnímu systému Ubuntu. Každý návštěvník může tyto stránky vytvářet a vylepšovat.+This is sitemap for easier orientation around the website.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 8: Line 8:
  
 <WRAP round box 340px centeralign left> <WRAP round box 340px centeralign left>
-[[Základy|{{:​favourites48.png}}]] \\ **[[Základy]]** \\ //Nejdůležitější informace//+[[Projects|{{:​favourites48.png}}]] \\ **[[Projects]]** \\ //Projects//
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP round box 340px centeralign left> <WRAP round box 340px centeralign left>
-[[Internet a sítě|{{:programy.png}}]] \\ **[[Internet a sítě]]** \\ //Připojení,​ programy//+[[Notes|{{:icons8-speaker-notes-48.png}}]] \\ **[[Notes]]** \\ //Notes//
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP round box 340px centeralign left> <WRAP round box 340px centeralign left>
  • start.1568965345.txt.gz
  • Last modified: 2019/09/20 08:42
  • by vares